PRANEŠIMAS DĖL ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO

PRANEŠIMAS

2017-09-13

 

 

Dėl UAB Marijampolės autobusų stotis, įmonės kodas 302439102, buveinės adresas Stoties g. 2B, Marijampolė reorganizavimo

 

                     

2017m. birželio 26 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nr. 1-189 buvo nuspręsta reorganizuoti UAB Marijampolės autobusų parkas ir UAB Marijampolės autobusų stotis prijungimo būdu.

Marijampolės savivaldybės Administracijos direktorius 2017m. rugsėjo 5d.  įsakymu nr. DV-1454 patvirtino UAB Marijampolės autobusų stotis reorganizavimo prijungimo prie UAB Marijampolės autobusų parkas reorganizavimo sąlygų aprašą.

Sąlygų apraše numatyta prijungti UAB ,Marijampolės autobusų stotis prie UAB Marijampolės autobusų parkas. Reorganizavimo pradžia, informacijos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbimas viešai VĮ Registrų centrų Informaciniame leidinyje dieną. Reorganizavimo pabaiga- 2017m. gruodžio 31d.

UAB Marijampolės autobusų stotis, kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą. UAB Marijampolės autobusų stoties veiklą, teises ir pareigas perims ir toliau veiklą vykdys UAB Marijampolės autobusų parkas.

 

UAB Marijampolės autobusų stotis direktorius

Albinas Mitrulevičius

 

Su dokumentais susipažinti galima čia:

/out_data/pranesimas_reorganizacija.doc

 

/out_data/reorganizavimo-salygu-aprasas.doc

 
 spausdinti