į pradžią turinys susisiekite  
Apie mus » Naujienos
AUTOBUSŲ EISMAS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR VĖLINIŲ DIENOMIS

Visų Šventųjų dieną 2017 metų lapkričio 1 –ąją (trečiadienį) autobusų eismas organizuojamas sekančiai:

 

Tolimojo susisiekimo autobusų eismas vyks- darbo dienos (trečiadienio) tvarkaraščiu.

 

Miesto ir priemiesčio autobusų eismas vyks:

Pagal šeštadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:

Nr. 4 Skaisčiūnai–Mokolai–Degučiai–Kvietiškis

Nr. 16 Patašinė–Trakiškiai–Kvietiškis

 

Pagal sekmadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:

Nr. 2B Naujosios kapinės–Degučiai–Kumelionys

Nr. 6B  Mokolai–Degučiai–Aušros g.

Nr. 3A Dainavos g.–Matulaičių g.–Punsko g.–Panausupio g.–Klaipėdos g.–Vasaros g.–Autobusų stotis–Laisvės g.–Aušros g.

 

Pagal darbo dienos tvarkaraštį kursuos priemiesčio autobusai:

Nr. 80 Marijampolės autobusų stotis–Plutiškės

Nr. 76 Marijampolės autobusų stotis–Bagotoji

Nr. 33 Degučiai–Liudvinavo kryžkelė–Želsva–Naujiena (keleivių patogumui autobusas užsuks iki Liudvinavo miestelio kapinių).

 

Pagal sekmadienio tvarkaraštį kursuos autobusai:

Marijampolė- Kalvarija- Alksninė; Marijampolė- Kalvarija- Gražiškiai; Marijampolė- Kalvarija- Kalvarijos muitinė- Pagraužiai; Marijampolė- Kalvarija- Zapalimai; Marijampolė- Kalvarija- Miklausė

 

Kiti miesto ir priemiestinių maršrutų autobusai lapkričio 1 d. nekursuos.

Spalio 31 d. (antradienį) visi miesto ir priemiesčio autobusai važiuos  pagal įprastą tvarkaraštį.

 
 
PRANEŠIMAS DĖL ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMO

PRANEŠIMAS

2017-09-13

 

 

Dėl UAB Marijampolės autobusų stotis, įmonės kodas 302439102, buveinės adresas Stoties g. 2B, Marijampolė reorganizavimo

 

                     

2017m. birželio 26 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu nr. 1-189 buvo nuspręsta reorganizuoti UAB Marijampolės autobusų parkas ir UAB Marijampolės autobusų stotis prijungimo būdu.

Marijampolės savivaldybės Administracijos direktorius 2017m. rugsėjo 5d.  įsakymu nr. DV-1454 patvirtino UAB Marijampolės autobusų stotis reorganizavimo prijungimo prie UAB Marijampolės autobusų parkas reorganizavimo sąlygų aprašą.

Sąlygų apraše numatyta prijungti UAB ,Marijampolės autobusų stotis prie UAB Marijampolės autobusų parkas. Reorganizavimo pradžia, informacijos apie reorganizavimo sąlygų sudarymą paskelbimas viešai VĮ Registrų centrų Informaciniame leidinyje dieną. Reorganizavimo pabaiga- 2017m. gruodžio 31d.

UAB Marijampolės autobusų stotis, kaip juridinis asmuo po reorganizavimo baigs veiklą. UAB Marijampolės autobusų stoties veiklą, teises ir pareigas perims ir toliau veiklą vykdys UAB Marijampolės autobusų parkas.

 

UAB Marijampolės autobusų stotis direktorius

Albinas Mitrulevičius

 

Su dokumentais susipažinti galima čia:

/out_data/pranesimas_reorganizacija.doc

 

/out_data/reorganizavimo-salygu-aprasas.doc